Xin chào Bạn ! [Đăng nhập] [Đăng ký]
Cơ quan nhà nước
Trung tâm công nghệ sinh học Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ:176 Hai Bà Trưng , Q1 , TPHCM
Điện thoại:00000000
Fax:00000000
Email:email@yahoo.com
Website:http://hcmbiotech.com.vn/
Người đại diện:TS. Dương Hoa Xô
Danh mục hội viên