Xin chào Bạn ! [Đăng nhập] [Đăng ký]
Dự Thảo - Nghị Quyết Đại Hội Lần Thứ III Hội Thử Nghiệm Không Phá Hủy 2/27/2015 3:19:19 PM

HỘI THỬ NGHIỆM KHÔNG PHÁ HỦY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

–––––––––––––––––––––––––––––––

Số:       /NQ-VANDT

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2015

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI LẦN THỨ III

HỘI THỬ NGHIỆM KHÔNG PHÁ HỦY

(Nhiệm kỳ 2015-2020)

 

Căn cứ Công văn số 4394/BKHCN-TCCB ngày 26 / 11 /2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ và Công văn số 714/BNV-TCPCP ngày 13 / 01 / 2015 của Bộ Nội vụ cho phép Hội thử nghiệm không phá hủy tổ chức Đại hội nhiệm kỳ III (2015-2020);

Hôm nay ngày 07 tháng 02 năm 2015 tại Hà Nội, Hội thử nghiệm không phá hủy (VANDT) đã tiến hành Đại hội với sự tham gia của 82 đại biểu.

Đại hội đã tiến hành các thủ tục chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.

Ngoài các Hội viên của Hội, Đại hội đã vinh dự đón tiếp các đại biểu:

Ông Đặng Vũ Minh- Chủ tịch Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam

Ông Cao Đình Thanh- Phó Viện trưởng Viện NLNTVN

Ông Lê Quang Hiệp- Phó Cục trưởng Cục ATBXHN

Ông Nguyễn Văn Hải- Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam

Ông Trần Văn Lượng- Phó Cục trưởng Cục An toàn và Môi trường Công nghiệp - Bộ Công thương

Ông Trương Duy Nghĩa- Chủ tịch Hội KHKT Nhiệt Việt Nam

Đại diện Bộ Nội vụ, Bộ Khoa học Công nghệ, Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam, các Bộ ngành Trung ương, các tỉnh thành địa phương, các Hội bạn, các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và Hà Nội đến dự.

Đại hội Hội thử nghiệm không phá hủy  đã tiến hành với các nội dung sau đây:

1.       Giới thiệu Đoàn chủ tịch: Ông Ngô Qúy Việt, ông Bùi Đăng Hòa và ông Nguyễn Ngọc Hoa.

2.       Giới thiệu Đoàn thư ký: bà Phùng Thị Thu Nga, ông Đặng Ngọc Bình.

3.       Chủ tịch Hội thử nghiệm không phá hủy – ông Ngô Qúy Việt đọc diễn văn khai mạc.

4.       Tổng Thư ký Hội thử nghiệm không phá hủy - ông Bùi Đăng Hòa trình bày dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác nhiệm kỳ II  (2006-2014) và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ III (2015-2020).

5.       Trưởng ban Ban Kiểm tra của Hội - ông Nguyễn Ngọc Hoa trình bày báo cáo về công tác kiểm tra  nhiệm kỳ II (2006-2014) và báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội.

6.       Ông Vũ Tiến Hà- Chánh VP Hội trình bày báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Hội nhiệm kỳ II (2006-2014).

7.       Đại hội đã nghe phát biểu ý kiến đánh giá và chỉ đạo của Ông Đặng Vũ Minh- Chủ tịch Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam. Đồng thời ông Đặng Vũ Minh đã trao tặng Hội Thử nghiệm không phá hủy Bức trướng mang dòng chữ “ Đoàn kết – Trí tuệ - Đổi mới – Phát triển ”. Thay mặt đại hội, ông Ngô Qúy Việt đã cảm ơn Chủ tịch Liên hiệp Hội đã tặng bức trướng và hứa sẽ triển khai thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Liên hiệp Hội trong  các nhiệm vụ, phương hướng của Hội nhiệm kỳ tới.

8.       Đại hội đã nghe các tham luận của các Hội viên và các Đại biểu dự Đại hội. Các đại biểu cơ bản, nhất trí với báo cáo tổng kết nhiệm kỳ II và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ III. Các đại biểu đã bổ sung thêm một số ý kiến nhằm nâng cao vai trò và vị thế của Hội trong giai đoạn mới xây dựng đất nước công nghiệp hoá và bảo vệ Tổ quốc.

9.        Tổng Thư ký Hội thử nghiệm không phá hủy - ông Bùi Đăng Hòa trình bày Dự thảo Điều lệ sửa đổi của Hội.

100% đại biểu nhất trí với Dự thảo Điều lệ Hội mới.

10.  Tổng thư ký Hội thử nghiệm không phá hủy - ông Bùi Đăng Hòa báo cáo Đại hội Danh sách dự kiến về Ban Chấp hành Hội và Ban Biểm tra nhiệm kỳ 2015-2020 (có danh sách kèm theo).

           Đại hội đã nhất trí với Danh sách Ban Chấp hành Hội và Ban Kiểm tra do Tổng thư ký Hội nhiệm kỳ II giới thiệu.

      Đại hội đã tiến hành bầu cử với hình thức giơ tay.

11.  Đại hội đã bầu Ban chấp hành Hội gồm 27 người: 100% nhất trí.

12.  Đại hội đã bầu Ban Kiểm tra Hội gồm 05 người và ông Nguyễn Ngọc Hoa nguyên Trưởng Ban Kiểm tra nhiệm kỳ II được bầu lại làm Trưởng ban Kiểm tra nhiệm kỳ III : 100% nhất trí.

13.  Ban Chấp hành Hội thử nghiệm không phá hủy  nhiệm kỳ III đã họp và nhất trí:

-         Bầu Ban Thường vụ gồm 11 người:

1.     Ông Ngô Quý Việt

2.     Ông Bùi Đăng Hòa

3.     Ông Nguyễn Ngọc Hoa

4.     Ông Nguyễn Lê Sơn

5.     Ông Vũ Tiến Hà

6.     Ông Nguyễn Bảo Khuê

7.     Ông Đào Duy Dũng

8.     Ông Lê Quang Hiệp

9.     Bà Đỗ Thị Nguyệt Minh

10.                    Ông Trương Thanh Sơn

11.                    Ông Nguyễn Cảnh Tời

-       Ông Ngô Qúy Việt, nguyên Chủ tịch Hội nhiệm kỳ II được bầu lại làm Chủ tịch Hội thử nghiệm không phá hủy nhiệm kỳ III.

-       Bầu 05 Phó Chủ tịch nhiệm kỳ III:

1.     Ông Bùi Đăng Hòa

2.     Ông Nguyễn Ngọc Hoa

3.     Ông Nguyễn Lê Sơn

4.     Ông Vũ Tiến Hà

5.     Ông Nguyễn Bảo Khuê

-       Ông Bùi Đăng Hòa, Tổng Thư ký Hội nhiệm kỳ II, được bầu lại làm Tổng Thư ký nhiệm kỳ III.

14.  Đại hội đã biểu quyết với 100% các đại biểu tham dự thông qua Nghị quyết Đại hội theo các nội dung đã nêu trên.

Đại hội kêu gọi các Hội viên Hội Thử nghiệm không phá hủy phát huy kết quả Đại hội, ra sức phấn đấu, không ngừng sáng tạo góp phần xây dựng ngành thử nghiệm không phá hủy và Hội Thử nghiệm không phá hủy ngày càng phát triển, hiện đại để hoàn thành xuất sắc sứ mệnh lịch sử của mình trong công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Đại hội kết thúc vào 12g00 cùng ngày.

         

 

TM BAN CHẤP HÀNH HỘI VANDT

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Ngô Quý Việt

 

 

Thông tin thời tiết
Hà Nội 0
Tỉ giá ngoại tệ
Đang tải dữ liệu...
Đăng ký nhận bản tin
Email của bạn

HỘI THỬ NGHIỆM KHÔNG PHÁ HỦY VIỆT NAM


VIETNAM ASSOCIATION FOR NON-DESTRUCTIVE TESTING

Địa chỉ: 59 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 84.4.39429961 - Fax: 84.4.39424215 - Email: vandt@iop.vast.ac.vn


OpenWeb Framework version 4.0 Xây dựng bởi INGA Co.,Ltd.
^ Lên đầu trang