Xin chào Bạn ! [Đăng nhập] [Đăng ký]
Ký kết bản ghi nhớ hợp tác giữa hội VANDT và cục ATBXHN 3/5/2012 2:07:04 PM Ngày 11/01/2012 Hội Thử Nghiệm Không Phá Hủy Việt Nam (VANDT) và Cục An Toàn Bức Xạ Và Hạt Nhân (Cục ATBXHN) đã ký bản ghi nhớ về triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn và an ninh nguồn phóng xạ trong hoạt động kiểm tra không phá hủy tại Việt Nam.

    Ngày 11/01/2012 Hội Thử Nghiệm Không Phá Hủy Việt Nam (VANDT) và Cục An Toàn Bức Xạ Và Hạt Nhân (Cục ATBXHN) đã ký bản ghi nhớ về triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn và an ninh nguồn phóng xạ trong hoạt động kiểm tra không phá hủy tại Việt Nam.


IMG_0255.jpg


    Nhận thức được tầm quan trọng của việc đảm bảo an toàn và an ninh nguồn phóng xạ, đặc biệt là các nguồn phóng xạ được sử dụng và lưu trữ trong kiểm tra không phá hủy. Nhằm tăng cường văn hóa an toàn và an ninh nguồn phóng xạ, đẩy mạnh hoạt dộng kiểm tra không phá hủy tại Việt Nam, để tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra của việc mất an toàn và an ninh nguồn phóng xạ. Tuân thủ các quy định đảm bảo an ninh nguồn phóng xạ được quy định tại Luật Năng Lượng nguyên tử ngày 01/01/2009 và các văn bản quy phạm luật, dưới luật có liên quan. Thừa nhận những kinh nghiệm tốt và lợi ích trong việc triển khai các hoạt động đảm bảo an ninh nguồn phóng xạ thông qua các sáng kiến, các chương trình, các dự án hợp tác quốc tế mà Việt Nam tham gia.


    Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, hội VANDT cam kết tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn và an ninh nguồn phóng xạ và đảm bảo đủ nguồn lực cho việc triển khai hoạt động hợp tác. Cục ATBXHN sẽ hỗ trợ trong các hoạt động quản lý cũng như kinh nghiệm quản lý. Về chi tiết VANDT và cục ATBXHN thống nhất các hoạt động hợp tác như sau:


Về phạm vi của thỏa thuận:


1.      -   Trao đổi thông tin kỹ thuật , pháp lý có liên quan

Trong phạm vi của mình, cục ATBXHN cung cấp thông tin về an toàn và an ninh nguồn phóng xạ, hội VANDT tổ chức phổ biến đến các tổ chức, cá nhân tham gia Hội.


  2   -   Hội thảo, hội nghị và tập huấn

Định kỳ hai bên sẽ phối hợp tổ chức hội thảo/ hội nghị/ tập huấn về các vấn để đảm bảo an ninh và an toàn. Đánh giá, rút kinh nghiệm trong công tác quản lý và tuyên dương các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các hoạt động nêu trên.


3.      -   Xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh

Cục ATBXHN cung cấp bản kế hoạch mẫu về đảm bảo an ninh nguồn phóng xạ nhóm B, trong đó bao gồm cả quy trình liên quan tới đảm bảo an ninh.


Hội VANDT có trách nhiệm xây dựng bản cam kết giữa các thành viên thuộc Hội áp dụng bản kế hoạch này tại cơ sở của mình và xây dựng nguồn lực cho công tác thực thi tuân thủ theo bản kế hoạch đã được lập và thông qua.


Về tài chính và nguồn lực:


-          Hội VANDT có trách nhiệm đảm bảo đủ kinh phí và nguồn lực cho các hoạt động hợp tác trong phạm vi Biên bản này.


-          Trong phạm vi của mình, cục ATBXHN có đủ nguồn cán bộ kỹ thuật và quản lý để thực thi hoạt động hợp tác một cách hiệu quả.


Các điều khoản khác:


-          -   Bản ghi nhớ này không đòi hỏi một bên thành viên phải thực hiện hành động mà không phù hợp với luật pháp, quy định và các chủ trương hiện có của bên đó. Các thông tin hạt nhân liên quan tới công nghệ có tính chất nhạy cảm đổi với việc phổ biến sẽ không được trao đổi theo Bản ghi nhớ này.


-          -   Mọi bất đồng hoặc thắc mắc giữa các bên liên quan đến việc hiểu hoặc áp dụng Biên bản này nảy sinh khi thực thi sẽ được giải quyết bằng thảo luận, trao đổi, thống nhất chũng giữa các bên.


-         -   Tất cả thông tin cần được bảo vệ như thông tin sở hữu, thông tin mật hoặc thông tin đặc biệt khác nhau sẽ được bảo vệ trong suốt thời gian Bản ghi nhớ được thi hành, trừ khi các bên có thống nhất bằng văn bản khác.


-          -   Bản ghi nhớ này có hiệu lực ngay sau khi ký. Nếu một bên muốn chấm dứt Bản ghi nhớ này thi phải gửi thông báo cho bên kia 180 ngày trước ngày dự định chấm dứt Bản ghi nhớ.IMG_0259.jpg


 

Thông tin thời tiết
Hà Nội 0
Tỉ giá ngoại tệ
Đang tải dữ liệu...
Đăng ký nhận bản tin
Email của bạn

HỘI THỬ NGHIỆM KHÔNG PHÁ HỦY VIỆT NAM


VIETNAM ASSOCIATION FOR NON-DESTRUCTIVE TESTING

Địa chỉ: 59 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 84.4.39429961 - Fax: 84.4.39424215 - Email: vandt@iop.vast.ac.vn


OpenWeb Framework version 4.0 Xây dựng bởi INGA Co.,Ltd.
^ Lên đầu trang